DDF5110500/DDF5120550 Gazlı Çivi Tabancasına gaz kartuşunu nasıl takabilirim?

DDF5110500/DDF5120550 Gazlı Çivi Tabancasına gaz kartuşunu nasıl takabilirim?
UYARI

Kazara çivi çakması yaralanmaya neden olabilir, aküyü çıkardığınızdan emin olun.
Gazlı Çivi Tabancasının namlusunu hiçbir yüzeye bastırmayın.
Parmağınızı tetikten uzakta tutun.
Kullanma Kılavuzundaki Gaz Kartuşunun güvenlik talimatlarına uyun
Kapak üzerindeki güvenlik düğmesine (1) basın ve kapağı (2) açın.

Tükenmiş gaz kartuşunu (varsa) çıkartın ve yenisini takın.

Kapağı kapatın (yerine kilitlenene kadar).