DDF5110500/DDF5120550 Gazlı Çivi Tabancasından sıkışmış Vidalari nasıl çıkartabilirim?

DDF5110500/DDF5120550 Gazlı Çivi Tabancasından sıkışmış Vidalari nasıl çıkartabilirim?
UYARI

Kazara çivi çakması yaralanmaya neden olabilir, aküyü çıkardığınızdan emin olun.
Gazlı Çivi Tabancasının namlusunu hiçbir yüzeye bastırmayın.
Parmağınızı tetikten uzakta tutun.

Çivi kartuşunu çivi haznesinden çıkartın.
Çivi haznesi sürgüsünü kullanarak çivi kartuşunu açın.

Çivi haznesi kilidine (1) bastığınızda çivi haznesini aşaya çekin. Çivi kartuşu çivi haznesinden (2) dışarı kayar.

Çivi haznesinin kilidini açacak tırnağını kaldırın ve çivi haznesini çıkartın.

Sıkışmış olan Vidalar kendiliğinden gevşemiyor ise: Çiviyi delikten (1) çıkarın.
Çivi haznesini delik (1) içine takın ve yuvaya (2) itin.

Çivi haznesinin kilidini kapatacak tırnağını (1) başlangıç pozisyonuna getirin (yerine kilitlenene kadar).